e-Payment
Sistem Pembayaran Atas Talian AGCBORANG BAYARAN

Nota: Sila hubungi Bahagian Guaman atau Seksyen Kewangan Jabatan Peguam Negara untuk dapatkan nombor rujukan sebelum melakukan sebarang pembayaran.

 
*Nama :   
*No Kad Pengenalan :   cth.670115663212
*No Telefon :   cth.0130000001
  Alamat :
*Kod Hasil
*No Rujukan :   cth.PN/JPA/HQ/SHD/P34/S11/2013
*Jumlah Bayaran : RM   cth.1.00
  Manual Pengguna